< Geri

"TEMİZ OKUL TEMİZ ÇEVRE"
Gazi İlköğretim Okulu - BALIKESİR

23

Mayıs

12

Proje Tarihi:

23.05.2012 - 07.06.2012

Proje Yöneticisi / Proje Sorumlusu:

Burhaniye Gazi İlköğretim Okulu

Ayşe Ertan

Uygulama Yeri:

Burhaniye Gazi İlköğretim Okulu

Katılımcı Sayısı:

40

Amaç:

1- Öğrencilere kendine güven duygusunu kazandırmak.
2- Öğrencilere yaşadığımız yeri temiz tutma bilincini kazandırmak.
3- Öğrencilere sorumluluk kazandırmak.
4- Öğrencilerde birlikte iş yapabilmeyi sağlamak.
5- Öğrencileri sınıfını, okulunu ve bahçeyi temiz tutma konusunda bilinçlendirmek.
6- Okulun güzelleşmesini sağlamak.
7- Öğrencilerde düşünme becerilerini arttırmak.

Proje Açıklaması:

Bu proje, yaşadığımız yer olan okulun temiz kalmasını sağlamak ve bu alışkanlığın yaşama yansıtılması için yapılmaktadır.
Proje kapsamında öğrenci grupları oluşturularak her öğrenci grubuna birer görev verilecektir.
Temizliği benimsetmek adına çeşitli yöntemler uygulanacaktır. Bunlardan ilki, projeyi duyurmak ve bilinci aşılamak adına okul panolarına ve duvarlara afiş, slogan, duyuru gibi yazılar asılmasıdır.
Daha sonra en temiz sınıfı seçmek için proje boyunca sınıfların durumları gözlenecektir. Seçilen sınıfın kapısına ödül olarak en temiz sınıf yazısı asılacaktır.
Gönüllü öğrenciler kırmızı kolluk takarak yere çöp atanları uyaracaktır.
Okuldaki çöp kutularının sayıları arttırılacak ve kutular boyayla süslenecektir.
Küçük sınıflara konu ile ilgili sunu (slayt) hazırlanıp sunulacaktır. Aynı şekilde kısa skeçler hazırlanıp sunulacaktır.
Sınıfların güzel görünmesi için sınıflarda çiçeklendirme çalışmaları yapılacaktır.
Temizlik konusu ile ilgili okul düzeyinde resim yarışması yapılacak ve kazanan öğrencinin resmi gurur panosunda yayınlanacaktır.

Sonuç:

Proje kapsamında öğrenciler panolar için afiş ve yazılar hazırladı. Her hafta en temiz sınıf seçildi. Temizlik alışkanlığı kazanılması ile ilgili sunu hazırlandı ve sunuldu. Konuyla ilgili skeçler hazırlandı. Sınıflarda çiçeklendirme yapıldı ve okul düzeyinde resim yarışması yapıldı. Proje sonunda öğrencilerin sorumluluk alma, kendine güven duyma, grup olarak çalışma, temizlik alışkanlığı kazanma ve bunu hayata yayma becerileri gözle görülür şekilde ilerleme kaydetmiştir.