< Geri

"İNTERNET OKUR-YAZARLIĞI"
Buca Süleyman Bilgen İlköğretim Okulu - İZMİR

03

Kasım

11

Proje Tarihi:

03.11.2011 - 31.05.2012

Proje Yöneticisi / Proje Sorumlusu:

Buca Süleyman Bilgen İlköğretim Okulu

Yavuz Karagöz

Uygulama Yeri:

Buca Süleyman Bilgen İlköğretim Okulu

Katılımcı Sayısı:

17

Amaç:

1- Öğrencilerimizin dilimizi daha doğru kullanması.
2- Kültürel bozulma konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturulması.
3- Öğrencilerimizde toplumsal paylaşım duygusunu pekiştirmek.
4- Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği bu projeyle birlikte geleceğimize dair daha sağlam adımlar atmak ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak.
5- Gelecek nesillerin milli ve kültürel değerler konusunda daha duyarlı omasını sağlamak.
6- Öğrencilerimize birlikte çalışma ve paylaşım duygusunu aşılamak ve bu hazzı onlara yaşatmak.
7- Hayata ve çevrede olup bitenlere karşı daha duyarlı öğrenciler yetiştirmek.

Proje Açıklaması:

Öğrencilerimiz internet ortamında yapılan dil yanlışlıklarını tespit edecektir. Konuyla ilgili afişler hazırlanacak ve okulda sergilenecektir. Öğrencilerimiz ayrıca konuyla ilgili bir sunum hazırlayarak diğer öğrencilere sunacaktır.

Sonuç:

1- Projenin uygulanmasından sonra hedef grupta dilin daha doğru kullanımını sağlamak ve beraberinde kültürel unsurları ve toplumsal paylaşım duygularını pekiştirmek.
2- Öğrencilerde ve çevrede iletişim becerisini geliştirmek.
3- Arkadaşlık, paylaşım ve saygı duygularını hakim kılmak.
4- Öğrencilerde dayanışmayı sağlamak ve birlikte bir çalışma yapmış olmanın mutluluğunu yaşatmak.